Our People

People

GOVERNING BODY MEMBERS

Dr. Akhilesh Kumar Maurya

Urmi Buragohain

Dr. Himadri Barman

Shravani Sharma

Bikash Doley

ADVISORS & MENTORS

Karma Paljor

Kumud Goswami

Pranay Bordoloi

Pratibhu Dutta

Dr. Sanjeev Kumar Handique

Sankar Hazarika

Dr. Simanta Kalita

Suresh Ranjan Goduka

Ajanta Boro

Ankuran Pathak

Gautam Goswami

Iftekhar Hussain

Manabendra Baruah

Shirshendu Sekhar Das

VOLUNTEERS

Arindam Basak

Abhishek Mishra

Gunjan Sharma

Sajid Ali Sohphoh

Chiranjib Bordoloye

Rituraj Sarma

Sabyasachi Pathak

Sandamita Choudhury

Himangka Kaushik

Rituparna Buragohain

Anup Saikia

Narottam Chetia

Krishnajeena Sharma

Sharique Hussain

TRUSTEES / FOUNDERS

Pratibhu Dutta

Bikash Doley

Arshel Akhter

FacebookTwitterInstagramLinkedIn